Przeglądy Powiatowe

Organizatorem dwóch tegorocznych przeglądów w naszym powiecie jest Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach.

ZASADY ORGANIZACYJNE PRZEGLĄDÓW POWIATOWYCH

1. Do udziału w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego, które są konkursami, organizatorzy zapraszają zespoły i wykonawców indywidualnych wszystkich typów szkół i ośrodków kultury, a także pracujących samodzielnie – różnych grup wiekowych – tj. dzieci, młodzież i dorosłych.

2. Prezentacje wykonawców i ich programów w poszczególnych dziedzinach odbywać się będą wg załączonego terminarza przeglądów poprzez:

- przeglądy środowiskowe, lokalne w szkole lub ośrodku kultury w terminie dowolnym, lecz

zakończyć się muszą co najmniej na dwa tygodnie przed eliminacjami wyższego stopnia,

- przeglądy gminne zakończyć się muszą co najmniej na dwa tygodnie przed eliminacjami

powiatowymi

- przeglądy powiatowe co najmniej na dwa tygodnie przed przeglądami wojewódzkimi.

3. Przeglądy z dziedziny recytacji i plastyki odbywają się jako odrębne wydarzenia.

Powyższe przeglądy zakończone zostaną osobnymi przeglądami wojewódzkimi.

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie najniższego stopnia nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach.

U W A G A: Organizatorzy eliminacji środowiskowych, gminnych do przeglądu powiatowego, kwalifikują maksymalnie do 3 wykonawców łącznie, bez względu na kategorie wiekowe (dot. recytacji).

Przeglądy wszystkich stopni powinny przybrać formę otwartych wystaw, prezentacji z udziałem publiczności i być okazją do szerokiego pokazania osiągnięć wykonawców w środowisku lokalnym.

5. Komisję oceniającą w przeglądach powiatowych powołują bezpośredni realizatorzy danego przeglądu.

W pracach jury weźmie udział 1 juror delegowany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

6. Zamek Książąt Pomorskich zapewnia jurorów w przeglądach wojewódzkich.

7. Koszty przejazdu i wyżywienia uczestników przeglądu pokrywają instytucje delegujące lub sami wykonawcy.

8. Obowiązkiem wszystkich organizatorów przeglądów poszczególnych stopni, jest przesłanie protokołu ( 2 egz .) z określeniem przygotowania zawodowego (kwalifikacji artystycznych) jurorów, wykazu wykonawców oraz kart zgłoszeń uczestników zakwalifikowanych do etapu powiatowego natychmiast po przeglądzie do organizatora przeglądu powiatowego, najpóźniej dwa tygodnie przed terminem imprezy.

9. Szczegółowe informacje o wymogach regulaminowych (repertuar, czas trwania prezentacji, itp.) przeglądów kończących się finałem wojewódzkim są zawarte w poszczególnych regulaminach przeglądów (do pobrania na stronie internetowej Kamieńskiego Domu Kultury (www.kadek-kamien.pl).

10. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotorelację ich występu do celów marketingowych i promocji przeglądów.

 

Mały Konkurs Recytatorski

PDF_small

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

PDF_small

 

 

 

Wojewódzki Przegląd Plastyczny

PDF_small

 

 

Talent Roku 2018

DOC_small

Czytaj więcej

Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego realizowali projekt EKDUS

Program EKDUS (Edukacja Kulturowa Dla Umiejętności Społecznych) to zachodniopomorska grupa ludzi z kręgu oświaty i kultury, która realizuje działania związane z rozwojem umiejętności społecznych poprzez sztukę. W roku 2017 po raz kolejny na naszym terenie został realizowany projekt w ramach tej grupy. Uczniowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, który znajduje się na ul. Wolińskiej, mieli możliwość uczestniczyć w inicjatywie pod hasłem „Czuję, więc jestem”. Projekt stworzyli i go poprowadzili Kinga Budyś (nauczyciel SOSW i animator kultury w Kadek) oraz Krzysztof Kasietczuk (perkusista i animator kultury w Kadek).

Pomysł na projekt „Czuję, więc jestem”, powstał z zaobserwowanych potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Grupa ta potrzebuje szczególnego treningu wielu umiejętności, by mogła funkcjonować w życiu społecznym w sposób samodzielny. W naszym wieloletnim doświadczeniu obserwujemy, że występuje coraz większa potrzeba prowadzenia treningów umiejętności społecznych, ponieważ dziecko w dzisiejszym świecie nie tylko w sloganie młodzieżowym „nie ogarnia” tego świata i jego funkcjonowania, ale także jest pogubione we własnym wnętrzu, rozumieniu siebie, swoich emocji, właściwym ich wyrażaniu. Dzieci niepełnosprawne mają dodatkowe utrudnienia wynikające z poziomu ich intelektu. Często są tak pogubione, że wywołuje to lęk, wycofanie, ale także agresję. Poprzez działania zawarte w projekcie, chcieliśmy tym dzieciom umożliwić lepsze funkcjonowanie, wyciszyć negatywne zachowania a wzmocnić pozytywne poprzez wgląd w siebie, swoją emocjonalność, odczuwanie empatii, lepsze rozumienie świata społecznego. To, co miało się zadziać podczas dwóch miesięcy różnorakich działań skierowanych do dzieci niepełnosprawnych, miało uruchomić w nich proces zmierzający do poprawy funkcjonowania społecznego poprzez nabycie pewnych umiejętności społecznych.

Do realizacji projektu zaprosiliśmy panią psycholog oraz znanego dzieciom Klauna Tomiego, by wsparli nas swoją wiedzą i umiejętnościami. Działania trwały przez dwa miesiące: wrzesień i październik i w tym czasie uczniowie mogli ćwiczyć swoje umiejętności społeczne poprzez różne formy kreacji i działań.

Pierwsze spotkania z uczniami Ośrodka poprowadziła pani psycholog, która wprowadziła ich do tematu dotyczącego emocji oraz poprowadziła kilka godzin treningu umiejętności społecznych w zakresie identyfikowania emocji i radzenia sobie z nimi w konstruktywny sposób. Było przekazywanie wiedzy, doświadczeń i spora doza zabawy.

Kolejny cykl spotkań odbył się z klaunem Tomim. Przed dwa dni uczniowie uczestniczyli w warsztatach cyrkowo – uspołeczniających. Mieli oni możliwość żonglować, kręcić talerzami, tworzyć piramidy i sprzedawać innym swoją ekspresję i kreację siebie. Wymagało to ciągłej interakcji z drugim człowiekiem, dużej dawki zaufania i pokonywania własnych słabości i lęków. Śmiechu było co nie miara.

Po twórczych warsztatach z klaunem Tomim – Tomaszem Kubikiem, odbył się spektakl. Klaun zabawiał dzieciaki i wciągnął ich w świat magiczny, gdzie sami stali się odtwórcami ról. Śmianie się z samego siebie wcale nie jest łatwe, sprawianie radości innym także, ale poprzez śmiech rozładowują się wszystkie napięcia i zapomina się o troskach i kłopotach.

W czasie wolnym wszyscy chętni uczniowie podczas zajęć plastycznych pod okiem pani Kingi Budyś i nauczycieli, którzy włączyli się do działań, wykonywali prace plastyczne wszelkimi technikami, które sprawiały im przyjemność. Temat przewodni to: „Zobrazowane emocje – co się dzieje w mojej głowie?” Prace przybrały formy płaskie jak i przestrzenne, powstały obrazy ale i rzeźby, niekiedy także przedmioty użytkowe. Z tych prac zaprzyjaźniony grafik stworzył pocztówki, które zostały rozesłane do instytucji znajdujących się w Kamieniu Pomorskim.

Kolejne działanie odbyło się w Kamieńskim Domu Kultury, gdzie chętnych uczniów do aktywności zaprosił perkusista Krzysztof Kasietczuk, zwany Dyziem. 13 dzieciaków wybijało rytm swoich serc do hasła „Moje serce bije tak samo jak twoje, twoje serce wybija mój rytm”. Uczestnicy poprzez zabawę poznali podstawy gry na bębnie ale też mieli możliwość oddać swoją energię wystukując rytm na instrumentach. Na pewno było głośno i energetycznie!

Ponieważ twórcy projektu mieli masę pomysłów, to inicjatywa trwała w najlepsze. Do kolejnych działań potrzebne było wykonanie koszulek. Podjęli się tego uczniowie szkoły Przysposobienia do pracy. Wykonanych zostało 10 koszulek z napisami: „Przytulmy się” i „Akcja Rzepoprzytulacze”. Tak ubrani śmiałkowie pod opieką pana Dyzia i pani Kingi wyruszyli „w miasto” poprzytulać mieszkańców Kamienia Pomorskiego. Uczniowie sprzedawali swoje pozytywne emocje, ale także je otrzymywali od chętnych przechodniów. Akcja została bardzo dobrze przyjęta.

Ostatnie z działań wieńczące dotychczasowe spotkania i wysiłki w kierunku nabywania przydatnych umiejętności społecznych związanych z emocjonalnością człowieka, to stworzenie mini – muralu przez uczniów Ośrodka. Chęci uczniów przerosły jednak oczekiwania prowadzących i powstał sporych rozmiarów mural pod hasłem” Strefa emocji”. Mieści się on na murze okalającym ośrodek. Uczniowie od najmłodszej klasy do najstarszej oraz nauczyciele włączyli się do działań. Powstały projekty, szkice a następnie na mur naniesiono farbę. Mural powoli się rozrastał, na prośbę uczniów zostały domalowane kolejne elementy i obecnie powierzchnia muralu wynosi ok 30 m2. Uczniowie na koniec wykonali napisy, które zaczerpnęli z ankiet wypełnionych podczas jednych z wcześniejszych zajęć.

To był dobrze spędzony czas. Uczniowie wykorzystali go „na maxa”. Mamy nadzieję, że nie była to tylko zabawa ale i nauka poprzez obcowanie ze sztuką.

Czytaj więcej