Uniwersytet Trzeciego Wieku

utw-rzezba

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kamieniu Pomorskim działa od października 2012 roku w strukturach Kamieńskiego Domu Kultury, korzystając z jego pomieszczeń i pomocy jego pracowników. Słuchacze starają się angażować w różne lokalne przedsięwzięcia, jeśli to możliwe pomagać innym i organizować sobie różnorodne zajęcia.

W ramach UTW odbywają się lekcje języków obcych, zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, informatyczne oraz gimnastyczne. Działa chór, kółko turystyczne, odbywają się liczne wykłady oraz wyjazdy.

Prezesem zarządu kierującego działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest pani Grażyna Paś.

http://utwkamienpom.pl/