Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna

Tańce

Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna

To jedyny w Polsce festiwal muzyki ludowej, skupiający się wokół sceny muzycznej tworzonej przez wykonawców z Ziem Zachodnich. Obok Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej najważniejsza impreza cykliczna organizowana w Kamieniu Pomorskim.

Twórcy Ziem Zachodnich w kreatywny sposób mieszali ze sobą różne tradycje muzyczne, które przywozili ze swych rodzinnych stron na tereny poniemieckie. Paradoksalnie, często właśnie owa świadomość bycia „mieszańcami” stawała się powodem do dumy i kształtowania własnej postawy społeczno-kulturowej lub też prowadziła do pieczołowitego pielęgnowania przywiezionej ze sobą spuścizny. Dodatkowo nie stroniono od współczesnej tematyki piosenek i przystosowywania tradycyjnych kompozycji do nowych realiów – ta „nowa” (współczesna) twórczość ludowa stawała się naturalnym elementem ekspresji dla ludności wiejskiej, natomiast wydarzenia takie jak FWKL każdego roku przyciągają dziesiątki zespołów i setki uczestników.

Festiwal od samego początku wywoływał spore poruszenie i prowokował liczne dyskusje wśród muzykologów, mamy tu bowiem do czynienia ze zdarzeniem dwóch, pozornie wykluczających się, pierwiastków – tradycyjnego (ludowego) i współczesnego. Niektórym purystom połączenie to wydaje się rażące. Obecnie rozpoznaje się jednak rolę imprezy w kreowaniu tożsamości kulturowej regionów zachodnich, bowiem festiwal to nie tylko występy, ale również przestrzeń dialogu: warsztaty, konferencje, publikacje okolicznościowe, liczne okazje do integracji, edukacji oraz wymiany opinii pomiędzy wykonawcami, instruktorami, animatorami kultury i specjalistami interesującymi się etnografią muzyczną.

W ostatniej edycji festiwalu w kamieńskim amfiteatrze 26 i 27 lipca 2014 roku wystąpiło około 30 zespołów śpiewaczych, kapel ludowych oraz solistów. Na scenie pojawiło się łącznie prawie 400 wykonawców. Występy miały charakter konkursowy – zespoły rywalizowały w ośmiu kategoriach. W sobotę, poza konkursem, wystąpił także gość specjalny – zespół śpiewaczy Ksinzoki z Łowicza, jedni z laureatów prestiżowego Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 2012. Wykonawcom wręczono przygotowany i wydany przez Kamieński Dom Kultury (we współpracy z Radiem Zachód) śpiewnik „Na Ludową Nutę”.

Prowadzący FWKL