Zakończenie PUWM w Kamieniu Pomorskim

Pomiędzy 9 i 17 października w Kamieniu Pomorskim trwała polsko-ukraińska wymiana młodzieżowa dofinansowana przez Narodowe Centrum Kultury. Organizatorem projektu o nazwie Polsko-Ukraińskie Spotkania Muzyczne był Kamieński Dom Kultury, a jego celem była integracja młodych pasjonatów muzyki z obu państw. W projekcie brali udział uczniowie Szkoły Muzycznej nr 3 w Kirowohradzie oraz kamieńska młodzież – uczniowie Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Kamieniu Pomorskim, wychowankowie Kamieńskiego Domu Kultury oraz aktywni miłośnicy muzyki ze szkół podstawowych, Gimnazjum im. Noblistów Polskich oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego.

Kluczową częścią programu były wspólne warsztaty muzyczne, podczas których młodzież z Polski i Ukrainy mogła wspólnie pracować, ale również zawiązać nowe przyjaźnie. Oprócz licznych warsztatów, prób i koncertów w ramach wymiany odbyły się wycieczki, imprezy integracyjne, a także spotkania i prezentacje, które miały za zadanie zwiększyć wiedzę uczestników na temat sąsiadów i ich kultury. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego klipu podsumowującego Polsko-Ukraińskie Spotkania Muzyczne, który znajduje się na kanale Kamieńskiego Domu Kultury w serwisie YouTube.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym projekt mógł z powodzeniem dojść do skutku: Pani Jolancie Janik i Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo, Panu Mieczysławowi Bejerowi z Domu Gościnnego Orion w Dziwnowie, Pani Dyrektor Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia Jolancie Przybycień, Panu Błażejowi Bubnowiczowi z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oraz Ks. Proboszczowi Dariuszowi Żarkowskiemu. Dziękujemy również Państwu Beacie i Dariuszowi Adamowicz z Pizzerii „Euforia”, którzy w dniu koncertu finałowego przygotowali darmowy poczęstunek dla naszych gości z Ukrainy. Dziękujemy też naszym wolontariuszom i pracownikom – w szczególności Panu Waleremu Burianenko, który zaangażował się w projekt całym sercem.