Terminy Przeglądów Powiatowych na rok 2016:

Terminy Przeglądów Powiatowych na rok 2016:

Mały Konkurs Recytatorski – 05 marzec 2016 r,

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (Poezji Śpiewanej, Teatr Jednego Aktora, Wywiedzione ze słowa) – 05 marzec 2016 r,

Przegląd Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży pt.”Okładka ulubionej książki” – 18 marzec 2016 r

Przegląd Piosenki Dziecięcej, Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych.

Regulaminy i karty uczestnictwa zostaną podane w terminie późniejszym.