Podziękowania za Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej

W niedzielę 26.07 zakończył się 19 już Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna w Kamieniu Pomorskim. Przed kamieńską publicznością wystąpiło 360 wykonawców z Polski Zachodniej, Północnej i Południowej.

Uczestnicy stworzyli niepowtarzalny klimat. Kamieński Amfiteatr i tereny wokół Ratusza były kolorowe i rozśpiewane – wiele zespołów wystąpiło w różnych miejscach naszego miasta. Mieszkańcy mogli podziwiać przemarsz barwnego korowodu z Kamieńskiej Katedry do Amfiteatru. Po raz pierwszy włączyliśmy do naszego Festiwalu elementy kultury kulinarnej, które przyciągnęły mieszkańców i turystów.

Chcielibyśmy podziękować naszym partnerom i sponsorom, dzięki którym udało się sprawnie zorganizować naszą imprezę.

Składamy podziękowania dla:

Głównego Sponsora – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim i Prezesa Adriana Guranowskiego,

Pana Waldemara Panka – właściciela firmy „PAKBUD” – za przygotowanie scenografii na scenie Kamieńskiego Amfiteatru,

Państwa Kuziemków – właścicieli rodzinnej Firmiy „Raj Ewy” – jak zawsze wypożyczyła nam rośliny, które również stały się elementem dekorującym festiwalową scenę.

Poczcie Polskiej – za przygotowanie materiałów okolicznościowych oraz stoiska.

„Pistacchio Ice & Coffee” – za wypożyczenie parasoli,

Proboszczowi parafii pod wezwaniem Św.Ottona w Kamieniu Pomorskim – za możliwość zorganizowania mszy św. na ludowo.

Piekarni Wiesława Żelka i firmie kamieńskiej Pana Janusza Wołczyka za sponsorowanie naszej imprezy.

Pana Krzysztofa Panka – właściciela firmy „PANEX” – właściciela za zorganizowanie wioski kulinarnej,

Pani Natalii Zubowicz i jej pracownikom – za przygotowanie konkursów kulinarnych i doskonałej zupy rybnej, której smak zachwycił naszych gości,

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim – za przygotowanie wyżywienia oraz stoiska z wyżywieniem dla uczestników Festiwalu. Dziękujemy pracownikom i Pani Prezes Jolancie Janik,

Panu Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego Stanisławowi Kuryłło – za ufundowanie nagrody głównej dla zwycięskiego zespołu,

Posłowi Konstantemu Tomaszowi Oświęcimskiemu oraz Panu Janowi Glokowi – za ufundowanie nagrody specjalnej,

Oraz stałych Partnerów:

Panu Prezesowi Stanisławowi Salankowi i członkom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kamieniu Pomorskim – za wielku trud włożony w organizację.

Pani Lidii Dziobak oraz członkiniom zespołu „Stawnianki” ze Stawna – za sprawne prowadzenie Festiwalu oraz biesiady.