Przeglądy Powiatowe 2019

Terminy Przeglądów Powiatowych na rok 2019:

Mały Konkurs Recytatorski – 23 marzec 2019 r,

PDF_small

64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (Poezji Śpiewanej, Teatr Jednego Aktora, Wywiedzione ze słowa) – 23 marzec 2019 r.,

Przegląd Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży pt.”Cztery pory roku” – 08 kwiecień 2019 r.

PDF_small