Zakończenie XIX. Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej

25-26 lipca w Kamieniu Pomorskim odbył się XIX. Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej. Na scenie kamieńskiego amfiteatru wystąpiło 29 zespołów oraz 9 solistów. Dodatkowo w trakcie festiwalu trwały I. Kamieńskie Spotkania z Dziedzictwem Kulinarnym, podczas których oceniano także regionalne potrawy przywiezione przez zespoły.

Jury w składzie:

prof. dr hab. Bogdan Matławski (przewodniczący komisji),

mgr Beata Urbanowicz,

mgr Kazimierz Miler,

Donat Linkowski,

Valerii Burianenko.

postanowiło nagrodzić następujących wykonawców:

Zespoły śpiewacze z instrumentem akustycznym:

I miejsce – „Dąbrówka” z Dębogardu,

II miejsce – „Łazowianki” z Łaz,

III miejsce – „Słoneczko” z Niemicy.

Wyróżnienia przyznano zespołom:

„Ławica” z Mielna,

„Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych.

Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem innych instrumentów:

I miejsce – „Jagienki” z Bogdańca,

II miejsce – „Melodia” z Płot,

III miejsce – „Gama” z Leśniowa Małego.

Wyróżnienie dla zespołu:

„Nowinianki” z Nowin Wielkich.

Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem kapel:

I miejsce – „Biadule” z Rymania,

II miejsce – „Stawnianki” ze Stawna,

III miejsce – „Lipka” z Kobylanki.

Wyróżnienia przyznano zespołom:

„Cantores” z Witnicy,

„Wierzbniczanki” z Bytomia Odrzańskiego,

„Ballada” z Mścic,

„Kowarskie Wrzosy” z Kowar.

Kapele instrumentalno-śpiewacze:

I miejsce – „Kapela Rycha” z Nowogardu.

Zespoły taneczne:

I miejsce – „Warzęgowianie” z Warzęgowa,

II miejsce – „Bałtyk” z Koszalina.

Soliści:

I miejsce – Ryszard Zagórski z Nowogardu,

II miejsce – Krystyna Starosta z Olbrachtowa.

Nagrodę specjalną (statuetkę) za twórczość muzyczną i literacką w obszarze kultury ludowej przyznano:

Panu Kazimierzowi Dulatowi.

Grand Prix Festiwalu zdobył:

zespół dziecięcy „Rezonans” z Nietkowa.

W ramach segmentu I. Kamieńskie Spotkania z Dziedzictwem Kulinarnym wygrał:

zespół Wierzbniczanki z Bytomia Odrzańskiego.

GRATULUJEMY!

Więcej Zdjęć