Przeglądy Powiatowe w Kamieńskim Domu Kultury w 2016 roku

Informujemy o terminach przeglądów Powiatowych w Kamieńskim Domu Kultury w roku 2016. Poniżej znajdą Państwo terminy przeglądów oraz regulaminy wraz z kartami uczestnictwa do pobrania. Prosimy o wypełnianie kart drukowanymi literami.

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

Mały Konkurs Recytatorski organizowany będzie do etapu powiatowego wraz z
Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim. Jest jego częścią składową i prowadzony
jest do stopnia wojewódzkiego.

Termin składania zgłoszeń: do 20 lutego 2016r.
Termin konkursu: 05 marzec 2016r.

Regulaminy i karty uczestnictwa do pobrania:
DOC_small
PDF_small

61. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI, POEZJI ŚPIEWANEJ I TEATRU JEDNEGO AKTORA

Konkurs jest imprezą otwartą – adresowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pracującej, studentów i dorosłych.

Termin składania zgłoszeń: do 20 lutego 2016r.
Termin konkursu:  05 marca 2016r. – po przesłuchaniach Małego Konkursu Recytatorskiego ok. godz. 12:00

Regulaminy i karty uczestnictwa do pobrania:

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ZESPOŁÓW PLASTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY – „Okładka mojej ulubionej książki”

Konkurs adresowany jest do uczestników placówek kultury i oświaty (z wyjątkiem Liceów Plastycznych), którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

Termin składania zgłoszeń: do 1 marca 2016r.
Termin konkursu: 18 marca 2016r.

Regulaminy i karty uczestnictwa do pobrania:

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ

Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i dziecięcych zespołów wokalnych, popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz wymiana doświadczeń wśród instruktorów.

Termin składania zgłoszeń: do 31 marca 2016r.
Termin konkursu: 16 kwietnia 2016r.

Regulaminy i karty uczestnictwa do pobrania:

PRZEGLĄD SOLISTÓW I MUZYCZNYCH ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH

Przegląd adresowany jest do artystów w wieku gimnazjalnym, uczęszczających do szkół średnich oraz dorosłych.

Termin składania zgłoszeń: do 31 marca 2016r.
Termin konkursu: 16 kwietnia 2016r.

Regulaminy i karty uczestnictwa do pobrania: